Hình thức thanh toán

1. Đối với sản phẩm hữu hình

Hiện tại TCT CP Công trình Viettel đang triển khai 2 hình thức thanh toán tiền mặt.
a. Hình thức đến địa điểm bán để mua hàng.
Hiện tại TCT CP Công trình Viettel đã mở rộng quy mô điểm bán tới 63 tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng mua hàng.
b. Hình thức Trả tiền khi nhận hàng (Người mua hàng sẽ trả phí vận chuyển) COD.
Thời gian giao nhận hàng sẽ được thông báo đến khách hàng thông qua kênh giao tiếp của nhà vận chuyển.

2. Đối với sản phẩm dịch vụ

Sau khi nhân viên Viettel Công trình thực hiện xong dịch vụ, khách hàng thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên và hoàn tất đơn hàng.

Employing a professional writer can be an excellent choice if you’re trying to create an essay. There are paper help many benefits to using a professional writer, however there are also a few aspects to take into consideration before hiring someone to complete your paper. For starters, if there is a deadline that is tight then it is helpful to be aware of how much services will cost. It is possible to use an online calculator for calculating the cost. In order to get an exact quote it is possible to input your academic degree as well as the due date. The writer will have access to whatever file you’d like to upload, whether it’s the Word document as well as PDF files or. After you have completed the payment process, you’ll be directed to a secure payment page where you will be able to enter your credit card details in addition to Apple Pay. When you’ve completed your payment, you can download

Đăng bình luận

Back to Top